Bytové stanice jsou díky svému úspornému provoz stále více oblíbené. Lidé si je oblíbili také díky snadné obsluze a jednoduchému nastavení. Není tedy vůbec divu, že systém vytápění a ohřevu teplé vody s využitím bytových stanic se stává doslova samozřejmostí pro stále více developerů při projektování a výstavbě nových bytových domů. Zároveň jsou bytové stanice velmi často zapracovávány do projektů při rekonstrukcích bytů a bytová družstva s nimi počítají prakticky ve většině rekontrukcích. Úspora při vytápění je v těchto případech hlavním argumentem.

Bytová stanice, která umožňuje přesné nastavení topných plánů a teplot ohřívané vody až na úroveni jednotlivých bytových jednotek, je další velmi významný krok k energetickým úsporám domů – a tedy úsporám obyvatel těchto domů. Lidé argumentují hlavně faktem, že je ohříváno skutečně jen tolik vody, kolik je potřeba.

Bytové stanice velmi často také napomáhají ke zjednodušení při rozpočítávání nákladů na vytápění domu a jednotlivých bytových jednotek. Bytové stanice přitom nejsou nijak prostorově náročné a zabírají minimum místa. Montáž stanic je jednoduchá – stanice se zavěsí do šachty a nebo se pověsí na stěnu. Montáž by měl provádět samozřejmě odborník, který má zkušenosti s bytovými stanicemi. Následný provoz bytové stanice je velmi tichý. Servis bytových stanic by se měl provádět minimálně jednou ročně. Při servisu by se měly zkontrolovat a vyčistit zejména filtry. Servis opět přenechejte odborníků. Oslovit můžeme společnost pana Habáně. Všechny potřebné informace na jdete na www.bytovestanice.cz